Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Zamość

Miejską organizacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zamościu kierują następujące organy statutowe:

 

-19-osobowa Rada Miejska, której przewodniczącym jest Kol. Łukasz KWIATKOWSKI a sekretarzem Kol.Adam KUTYŁA;

 

- 8-osobowy Zarząd Miejski

Łukasz KWIATKOWSKI – Przewodniczący
Beata KUSIAK – Wiceprzewodnicząca
Andrzej LEWKOWICZ – Wiceprzewodniczący
Adam KUTYŁA – Sekretarz
Łukasz MATWIJ- Skarbnik
Eugeniusz CYBULSKI – Członek Zarządu
Artur WIATER – Członek Zarządu
Agnieszka Mydlak -Członek Zarządu, Przewodnicząca FMS

- 3-osobowa Miejska Komisja Rewizyjna.

 

Powyższe władze zostały wybrane,na 4-letnią kadencję, przez VI Zjazd Miejski SLD w Zamościu dnia 17marca 2012r.